PC tiedonkeruuohjelmisto Newsteo langattomille dataloggerille | Newsteo RF Monitor Premium
PC tiedonkeruuohjelmisto Newsteo langattomille dataloggerille | Newsteo RF Monitor Premium PC tiedonkeruuohjelmisto Newsteo langattomille dataloggerille | Newsteo RF Monitor Premium PC tiedonkeruuohjelmisto Newsteo langattomille dataloggerille | Newsteo RF Monitor Premium PC tiedonkeruuohjelmisto Newsteo langattomille dataloggerille | Newsteo RF Monitor Premium
Newsteo

PC tiedonkeruuohjelmisto Newsteo langattomille dataloggerille | Newsteo RF Monitor Premium

Tuotenumero PFPN-RFM10-001

Newsteon mittausverkko koostuu langattomista dataloggereista ja PC:lle asennetusta lähetin/vastaanotin USB-adapterista sekä ohjelmistosta

310,00 €
Sisältää alv. 24.00 %

Newsteon langattomat mittausratkaisut koostuvat seuraavista komponenteista:

1. DATALOGGERIT

Dataloggerit sijoitetaan paikkoihin, joiden lämpötilaa ja kosteutta halutaan mitata sekä monitoroida. Dataloggerit ovat itsenäisiä yksiköitä, jotka lähettävät mittaustulokset PC:lle käyttäen vapaata ja veloituksetonta RF-ISM (868MHz) radiokanavataajuutta. Standardikokoonpanossa dataloggereissa on 1/4- tai 1/2 -aallonpituuden antennit, joiden lisäksi on saatavilla toistimia/vahvistimia ja täyden aallonpituuden antenneja kantaman parantamiseksi (kantama tyypillisesti 200m - 900m riippuen käytetystä dataloggerista, antennista ja asennusympäristöstä).

Dataloggerit lähettävät mittaustulokset haluttaessa reaaliajassa tai määrätyin väliajoin PC:lle, jossa on USB-porttiin kytkettävä vastaanotinadapteri (RF-to-USB adapteri). Mikäli yhteyttä ei ole PC:lle, dataloggeri tallettaa mittaustulokset omaan muistiinsa, ja kun yhteys PC:lle on muodostettu uudestaan, lähettää dataloggeri mittaustulokset automaattisesti PC:lle. Tyypillinen dataloggerin muistikapasiteetti on 32000 mittaustapahtumaa aika ja päiväys tiedoilla.

2. RF MONITOR PREMIUM PC-OHJELMISTO JA RF-TO-USB ADAPTERI

Windows PC:lle asennetaan RF Monitor Premium ohjelmisto ja mukana tuleva RF-to-USB adapteri kytketään PC:n USB-porttiin, joka kerää radioteitse mittaustuloksia dataloggereilta (max. 500 dataloggeria). Maksimi etäisyys dataloggereille ilman vahvistimia/toistimia on 200m – 900m (maksimi etäisyys riippuu käytetystä dataloggerista, antennista ja asennusympäristöstä). RF-to-USB adapteri toimii myös lisenssiavaimena ohjelmistolle.

RF Monitor Premium -ohjelmiston avulla kerätään ja näytetään mittaustulokset. Ohjelmiston ominaisuuksia ovat mm:

  • dataloggereiden asetusten määrittely: mittausvälit, minimi- ja maksimiarvot hälytyksille, dataloggerin tunnistetietojen syöttö
  • dataloggereiden monitorointi: mittaustulosten näyttö, akkujen tilojen näyttö, interaktiivisten karttojen luonti (esim. pohjapiirros, jossa näkyvät dataloggerit mittaustuloksineen)
  • hälytykset: visuaaliset ja auditoidut hälytykset, mikäli raja-arvot ylitetään; reaaliaikaiset hälytykset emaililla
  • dataloggereiden kalibrointi
  • tietokanta: paikallinen (Premium-versio) tai etätietokanta (Gold-versio, myös monikäyttäjä-tuki), mittaustietojen analysointi ja graafisten näyttöjen luonti, mittaustulosten siirto CSV/PDF-tiedostoon
  • asennustyöväline: dataloggereiden kuuluvuusindikaattori, kanavakuuntelu

3. WEBMONITOR PILVIPALVELU

Mikäli halutaan, voidaan paikallinen PC (RF-Monitor ohjelmisto ja RF-to-USB adapteri) korvata Ethernet tai 2G/3G Collectorilla, jolloin data loggereiden hallinta ja tiedonkeruu sekä analysointi voidaan hoitaa pilvipalvelun kautta WebMonitor-käyttöliittymän kautta. 

Multi-site ratkaisussa dataloggerit voidaan sijoittaa maantieteellisesti miten laajalle alueelle halutaan, jolloin dataloggerit ovat yhteydessä keskitettyyn Newsteo-palvelimeen joko 2G/3G tai Ethernet Collectorin kautta. Kaikkia dataloggereita hallinnoidaan keskitetysti pilvipalvelun ja WebMonitor-käyttöliittymän kautta, kuten myös mittaustulosten analysointi sekä raportointi tapahtuu WebMonitor-käyttöliittymän kautta. Käyttöliittymän kautta määritellään myös, kenelle dataloggereilta tulleet hälytykset lähetetään (email ja/tai tekstiviesti).

Lisätietoja valmistajan tuotesivuilta: RF Monitor

Katso alhaalta saatavilla olevia dataloggereita.

Koko valikoima valmistajan sivuilta: